Japansichsprachige Wikipedia

Position Name Geburtsjahr Todesjahr Ø Seitenaufrufe
1 Shibusawa Eiichi 1840 1931 7406
2 Freddie Mercury 1946 1991 6525
3 Haruma Miura 1990 2020 5790
4 Oda Nobunaga 1534 1582 5347
5 Yūji Koseki 1909 1989 4814
6 Ken Shimura 1950 2020 4591
7 Yūko Takeuchi 1980 2020 4291
8 Yukio Mishima 1925 1970 3786
9 Osamu Dazai 1909 1948 3532
10 Tokugawa Ieyasu 1543 1616 3498